Logistics made simple

At Wereldo.com, we are building the backbone of global trade.

We are revolutionizing logistics by making it easier, faster, and more cost-efficient to move goods from point A to point B anywhere in the world – via container ships, planes, trucks, and trains. By radically automating processes and designing a superior user experience we make buying and selling goods anywhere on the globe more efficient and easy than ever before.

We aim to create impact with our work, solve real-world problems, and digitize a multi-trillion-€ industry that fosters global prosperity.

We believe that booking freight transport will become as easy as booking a flight ticket.

JIC master
vodafone

Our Team

Jakub Skopec,
cofounder, Product development

Tomáš Zahradník,
cofounder, backend developer

Milan Maroszczyk,
cofounder, implementations

Michal Gabonay,
backend developer

Jakub Kalás,
Graphic designer

George Panagiotinos,
Frontend developer

Chara Niouraki,
Frontend developer

Eva Vrzalová,
Business Development Manager

Jaromír Kratina,
Business Development Manager

Our Investors

european union flag
european union flag
european union flag
We Are hiring

Join us to revolutionize logistics

Projekt: POKROČILÝ TRASOVACÍ SOFTWARE PRO RŮZNÉ DRUHY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkum a experimentálního vývoje dosáhnout hlavního výsledku v podobě trasovacího engine pro nákladní automobily různých váhových kategorií podle ceny za přepravu.

Projekt: IT HARDWARE A SOFTWARE PRO VÝVOJ POKROČILÉHO TRASOVACÍ SOFTWARU PRO RŮZNÉ DRUHY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020873

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím pořízení nového HW a SW vybavení dosáhnout rozšíření portfolia produktů o nové ICT řešení v podobě trasovacího engine pro nákladní automobily různých váhových kategorií podle ceny za přepravu.

european union flag
ministerstvo logo