Wereldo
Wereldo

Zpět
RozhovorNejvětší chybou logistiků je neochota ke změnám, říká Rudolf Malý.

Největší chybou logistiků je neochota ke změnám, říká Rudolf Malý.

Rudolf Malý se pohybuje v prostředí logistiky už přes třicet let. Prošel profesemi od obchodního zástupce, manažera logistiky až po auditora a vzdělavatele. Kam podle něj směřuje logistika? A dá se v dnešní době ukočírovat z homeoffice?

Pohybujete se v logistice už přes 30 let. Co se za tu dobu nejvíce změnilo? A která chyba se naopak stále opakuje?

Ano, čas letí a nejde ho zastavit, zpomalit nebo dokonce vrátit, i to musí brát logistik v potaz.

Samozřejmě se všude dočteme, že logistika je dynamický a stále se měnící obor. Ve skutečnosti je logistika vlastně stále jenom o pohybu v prostoru a čase, na tom se nic nezměnilo. Snad jen vnímání, že už to není jen o materiálu, ale jsou u toho i informace.

Kontinuálně však dramaticky rostou nároky na rychlost, přesnost a efektivitu, zejména ekonomickou. V poslední době hraje velkou roli také environmentální aspekt.

Co se týče stále se opakující chyby, tak zmíním jednoznačně provozní slepotu, tedy neochota k jakýmkoliv změnám. Tento nešvar jde bohužel napříč časem i všemi obory.

Logistických trendů je v posledních letech spousta. Které mají podle Vás největší potenciál?

Přemýšlím, kde začít. Na logistiku lze nahlížet, poměrně ze široka, od nákupu po zákazníka. Každá část této cesty podléhá tak trochu módním trendům, které nemusí být úplně v souladu. Nejvyšší potenciál vnímám v digitalizaci logistického řetězce, spojenou se schopností dynamické simulace za využití prvků umělé inteligence a principů sdílení kapacit. Pokud se ale nepracuje se skutečnými daty a digitální procesy se pak nepřevedou do reality, mohou být technologie kontraproduktivní. Lidský faktor je zkrátka nenahraditelný.

Nedávno jste rozjeli nový projekt POW3R PARTNERS. Je to nový nápad, nebo jste dlouhodobě přemýšlel o podobném konceptu? Co si od toho slibujete?

Nápad to určitě není nový. Pow3r Partners je prozatím poslední z mnoha aktivit. Spojili jsme know-how logistika s obchodníkem a markeťákem, protože právě tuto osu lze identifikovat prakticky v každé společnosti.

Kromě toho jsme na přelomu 2019 a 2020 společně s dalším kolegou logistikem, který je zároveň i obchodníkem, nastartovali projekt NASKLAD. Ten se zase zaměřuje na sdílení kapacit, protože si myslíme, že správné propojení a využívání existujících kapacit, je dobrá cesta.

Další moje aktivity jsou spojené s Komorou logistických auditorů, kde působím od roku 2009 a také Logistickou akademií, kde jsem lektorem a zároveň vicepresidentem pro vzdělávání.

Obě tyto „instituce“ se snaží o kultivaci logistického prostředí nejen v České republice a je to běh na dlouhou trať.

Jak se nejvíce liší práce auditora a nezávislého poradce od logistického manažera, jakým jste byl například ve společnosti Kofola?

Znalosti a dovednosti ověřené v životě praktikujícího logistika, jsou nutnou podmínkou pro efektivní expertní poradenství, jinak to prostě nefunguje a ani nemůže fungovat. Co není ověřeno praxí, působí obvykle uměle. To se mi potvrzuje při prakticky každém auditu nebo logistické studii.

Totéž platí i při logistickém vzdělávání, kterému se také věnuji. Snažím se stejně jako moji kolegové v Logistické akademii vždy propojovat teoretické znalosti s konkrétními situacemi z praxe. Ukazuje se to jako opravdu dobrý model, alespoň dle zpětné vazby, kterou dostáváme.

Zkrátka umět se podívat na problematiku z různých úhlů není úplně od věci.

Jak bude podle Vás vypadat logistické oddělení ve výrobní nebo obchodní firmě za 15 let?

Myslím si, že logistika i za 15 let bude podpůrnou činností, která půjde napříč celou firmou a vlastně našimi životy.

Bude však muset disponovat adekvátními nástroji, které umožní rychlé (otázkou je, jaká to bude rychlost) a efektivní reakce na prakticky jakékoliv vstupy.

Výhodou bude, že vstupy budou již pravděpodobně plně automatizované bez potřeby lidských zásahů, které velmi často do systému spíše zanáší nepřesnosti.

Logistik potom bude mít k dispozici real-time informace pro výběr z nabídnutých variant s možností i tuto část automatizovat.

Věřím však, že i za 15 a více let bude užitečné používat dovednost, které se eufemisticky říká „selský rozum“, protože spoléhat se pouze na nové technologie nejde.

Lze podle Vás řídit plánování přeprav z homeoffice, nebo je to v tomto oboru utopie?

S adekvátním nástrojem, mimochodem momentálně je na trhu celkem slušný výběr, jednoznačně ano. Takže tomu nebrání vůbec nic.

Jedním z těch nástrojů, navíc skutečně velmi šikovným a uživatelský příjemným, je právě Wereldo.

Na co je však třeba se zaměřit, je určitě bezpečnost datových přenosů . Jde o obecně velmi široce diskutovanou otázku v oblasti digitalizace. Vždyť právě informace o know how, produktech, zákaznících a lidech jsou to nejcennější, co firma má.

Proč jste si tehdy vybral logistiku? Neomrzela vás po letech?

Možná to bude znít zvláštně, ale k logistice mě dovedla láska k číslům a matematice, to vše okořeněno fyzikou.

Logistické procesy nejsou pro mě ničím jiným než souborem matematických vzorců a modelů s obrovskou spoustou neznámých. Je třeba se s nimi postupně seznamovat a sestavovat funkční model, až je z něho “koukatelná” a ideálně krásná a inspirující mozaika, která se ještě navíc dá i „vyrobit“ a používat. V dobrém týmu a s šikovnými nástroji je to navíc super zábava, která dodává energii nejen do systému, ale i logistikovi. Logistika mě proto stále baví.

Díky za příležitost si s Vámi popovídat.

Věřím, že nástroje, jako je Wereldo, mají před sebou velkou budoucnost a budou patřit do té mozaiky, o které jsem mluvil.