Wereldo
Wereldo

Zpět
Článek4 výzvy pro logistiku: Vakcína proti covid-19

4 výzvy pro logistiku: Vakcína proti covid-19

Distribuce vakcín proti covid-19 už je v plném proudu. Pro logistiku je to však oříšek. Podívejme se na 4 výzvy, kterým logistika při distribuci vakcíny čelí.

Zajištění standardů EU-GDP

Každá logistická společnost, která přepravuje vakcíny do EU, musí dodržovat takzvané standardy GDP EU. Zkratka GDP znamená Good Distribution Practice, což jsou minimální požadavky na přepravu léčiv. Podle GDP EU musí speditéři zajistit, aby distribuované léky byly v EU povoleny, přípravky musí po celou dobu skladovat podle platných pokynů. Během přepravy taky nesmí dojít ke kontaminaci jinými produkty a celý proces musí být možné sledovat, aby bylo snadné odhalit vadné vakcíny.

Zajištění vhodné teploty

Nepřerušování chladicího řetězce hraje hlavní roli při zajišťování účinnosti léků. Některé vakcíny Covid-19 musí být přepravovány, distribuovány a skladovány při extrémně nízkých teplotách. Vakcína Biontech je obzvláště citlivá na teplotu — musí být chlazena na teplotu -70 stupňů Celsia až do doby těsně před podáním, zatímco vakcína Moderna musí být chlazena na teploty kolem -20 stupňů Celsia.

K přepravám vakcín musí být často použit suchý led. V letecké dopravě je však suchý led považován za nebezpečný materiál. Letadla, která vakcíny převáží, tak není možné využít s jejich plnou kapacitou.

Pro distribuční a očkovací centra je extrémně nízká teplota taky problém, protože jim často chybí potřebné mrazničky.

Paletová přeprava vakcín je plánována od druhého čtvrtletí roku 2021 — zmíněné výzvy pak budou čelit také kontejnerová přeprava a kamionová doprava.

Zabezpečení proti hackerům a krádežím

Vakcíny jsou cenné. Ochrana před krádeží na cestě do cíle je proto nejvyšší prioritou. Přepravní vozidla by měla být vybavena GPS trackery a senzory. Pokud je to možné, měli by náklad vždy převzít dva řidiči, aby byla vozidla neustále pod dohledem. Rovněž by se neměli odchýlit od plánovaných tras. Logistické společnosti také musí chránit svůj software před hackerskými útoky, které například chtějí oddálit dodávku vakcín.

Rychlost distribuce

Aby bylo možné rychle proočkovat velkou část populace, je zapotřebí velké množství vakcín. EU však při nákupu vakcín šlápla lehce vedle a objednala například 300 milionů dávek vakcíny Sanofi, u níž se očekává, že nebude licencována až do konce roku 2021, ale pouze 460 milionů dávek celkem vakcíny Biontech a Moderna, které lze v současné době používat v EU.