Wereldo
Wereldo

Zpět
Článek6 dovedností, které manažer potřebuje k digitalizaci logistiky

6 dovedností, které manažer potřebuje k digitalizaci logistiky

Trvalo nějakou dobu, než technologická revoluce přišla i do logistiky, ale teď, když je tady, se vše rychle mění. Najednou je všechno o omnichannelu, digitální transparentnosti a pokročilé analýze. Spolu s měnící se logistikou musí také její manažeři rozvíjet své dovednosti, aby jejich firmy byly úspěšné a konkurenceschopné.

Jaké schopnosti a dovednosti budou manažeři logistiky potřebovat?

1. Schopnost přizpůsobit se

Logistika jednadvacátého století vyžaduje, aby se její manažeři neustále vzdělávali v nových trendech, učili se, jak používat nové nástroje a uměli rychle reagovat na měnící se tržní podmínky.

2. Proaktivita a zájem o nové technologie

Firma by neměla jen čekat, až k ní přijde nějaká nová technologie, měla by naopak stále vyhledávat. Firma by měla proaktivně držet krok s novými technologickými a průmyslovými trendy, jedině tak z nich bude schopná vytěžit co nejvíc.

Logistik 21. století by měl být schopen odhalit klíčové trendy a připravit se na ně, aby podnik mohl stále zůstat konkurenceschopný a logistika mu v tom jen pomáhala.

3. Strategické myšlení

Logistik 21. století musí být vždy o krok napřed. Musí se také naučit přemýšlet dlouhodobě. Nesmí se však nechat pouze unést novou technologií, musí vytvářet strategii postavenou na kvalitní a důkladné analýze reálných dat.

Pokud logistický manažer toto strategické a kritické myšlení bude postrádat, může se stát, že zbytečně investuje do technologie, která je neověřená nebo špatně implementovatelná. Spolehnout se na špatnou technologii může být stejně špatné, jako v inovacích zaostávat.

Nic se tedy nevyrovná staré dobré analýze dat a kritickému myšlení. Hlavně zůstat nohama na zemi!

4. Plné využití IT

Agendou logistického manažera může být také výběr vhodného softwaru, který má logistiku usnadňovat. Měl by se tedy vyznat jednak v nákupu, ale také v jejich implementaci. Umět zacházet s ERP systémy nebo cloudovými softwary.

5. Project management

Logistický manažer by měl umět převzít kontrolu nad velkými projekty. Měl by umět dostatečně zhodnotit silné a slabé stránky firmy, analyzovat její data a na základě nich vytvořit dlouhodobý projekt nákupu a distribuce zboží a jeho přepravy. Musí také umět udělat odhad nákladů a plánování rozpočtu. Zkrátka musí mít přehled o schopnostech firmy a vést ji správným směrem!

6. Lidská stránka a soft-skills

Všechno není jen o nových technologiích. Lidské vlastnosti jsou stejně důležité jako kdysi. Logistický řetězec má v dnešní době čím dál více zúčastněných stran. Komunikace se tak stává jedním z klíčových věcí, na kterých celý řetězec stojí. Každý musí vědět, co má dělat a jak to má dělat.