Wereldo
Wereldo
Zpět
Článek

Zákazy jízdy kamionů v Evropě i v ČR. Kdy nesmí nákladní vozy na silnici?

Zákazy jízdy kamionů v Evropě i v ČR. Kdy nesmí nákladní vozy na silnici?

V České republice i mnoha evropských zemích je v určité dny zakázán provoz kamionů. Má to svou logiku. Například o svátcích, prázdninách a některých jiných významných dnech je už tak dost hustý provoz, natož aby se do něj motala ještě velká vozidla. Pojďme se podívat, jaké zákazy platí v ČR, jak to mají v okolních zemích a také na výjimku, které z těchto zákazů existují.

Jak funguje zákaz jízdy nákladních vozidel?

Funguje tak, že v zákonem stanovených mantinelech se nesmí nákladní vozidla pohybovat na určitých silnicích či v určitý čas jezdit. Často jsou termíny vybírané tak, aby měli lidé snaží jízdu v osobní dopravě, došlo ke snížení dopravních zácp a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Nejčastěji jde o omezení o prázdninách a víkendových časech, protože se na silnici pohybuje větší množství lidí v osobních automobilech.

Zákaz jízdy kamionů je upraven zákonem dané země. V České republice problematiku upravuje Zákon č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu), na Slovensku § 39 zákona č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke (zákon o silničním provozu), Polsko má zákon o provozu na silnicích a Německo § 30 zákona o silniční dopravě (Straßenverkehrsgesetz) a v příslušné vyhlášce o zákazech jízdy (Fahrverbotverordnung).

U jednotlivých členských zemí platí různé termíny pro zákazy a každý provozovatel silniční dopravy, který jezdí po ČR i v zahraničí, by o nich měl mít přehled. Není to všude stejné. Liší se dny v týdnu, po které platí zákaz, časové období, dny svátků i prázdnin. Jsou to termíny, které mají ostatní země často jinak než my.

Existují výjimky z těchto jízd?

  • Přednostní zboží a potraviny, které se rychle kazí: dodávky základních potravin, léčiv, zdravotnického materiálu, paliva a zkazitelného zboží.
  • Vozy IZS (integrovaného záchranného systému): záchranná služba, policie a hasiči. Dále sem patří také vozidla, která mají za úkol odstraňovat chemické, radiační a jiné kontaminace. Důvod pro všechny tyto vozy je logický. Jde o ochranu zdraví a životů obyvatel.
  • Veřejná doprava: pro autobusy a další vozidla veřejné dopravy zákazy neplatí. Lidé se potřebují přepravovat každý den a o volných dnech zvlášť.
  • Zvláštní právo jízdy: ozbrojené síly, státní správa celní správa, pohraniční stráž, dopravní policie, vozidla používaná na jednorázové kulturní, sportovní a jiné akce.

Tyto výjimky neuděluje Ministerstvo dopravy jen tak někomu. Musí jít o „důvod hodný zvláštního zřetele“. Jde hlavně o ochranu zdraví, života, zabránění ekologickým katastrofám, zajištění dodávky elektřiny, vody, plynu apod.

České republika

Omezení platí pro vozidla nad 7,5 tuny a vozidla nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem pro jízdu na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích první třídy. Mimo prázdniny platí zákaz v neděli a státní svátky od 13 do 22 hodin. O prázdninách v pátek od 17 do 21 hodin, v sobotu od 7 do 13 hodin a v neděli od 13 do 22 hodin.

Německo

Německo patří k rekordmanům, co se týká počtu hodin zákazu jízdy kamionů. Platí pro vozidla nad 7,5 tuny od 1. července do 31. srpna v sobotu od 7 do 20 hodin a v neděli a svátcích od 0:00 do 22 hodin celoročně. Sobotní prázdninový zákaz se vztahuje na některé úseky dálnic a na komunikacích B31 a B96.

Rakousko

Výrazně omezuje jízdu kamionů Rakousko. Zákaz jízdy se vztahuje na vozidla s hmotností vyšší než 7,5 tuny a pro soupravy s celkovou hmotností nad 3,5 tuny. Jezdit nesmí v sobotu od 15 do 24 hodin, v neděli a o svátcích od 0 do 22 hodin. Stejné časy se vztahují i na prázdniny. Mimo to mají řidiči kamionů smůlu také každý den od 22 hodin do 5 hodin ráno (neplatí pro vozy s nízkou hladinou hluku, která nesmí jezdit rychleji než 60 km/h). Dále existují také různé zákazy v různých regionech.

Slovensko

Na Slovensku to mají hodně podobně jako v Německu. Na silnice nesmí vozidla nad 7,5 tuny a vozidla s přípojným vozidlem nad 3,5 tuny vždy v neděli, o státních svátcích a od 1. července do 31. srpna od 0 do 22 hodin. O prázdninách nesmí jezdit ani v sobotu od 7 do 20 hodin.

Polsko

Polsko je trochu benevolentnější. Zákaz se týká kamionů nad 12 tun. Mimo prázdniny je jízda navíc omezena pouze na předvečer státních svátků od 18 do 22 hodin a v den svátku od 8 do 22 hodin. Neplatí pro předvečer 1.1., 25.12. a 26.12. O prázdninách platí zákaz vždy od pátku od 18 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin a v neděli od 8 do 22 hodin. V určitých případech vyhlašuje Generální ředitelství státních silnic a dálnic dočasné zákazy, například při vysokých teplotách apod.

Proč některé země přijímají taková opatření?

Zejména kvůli předcházení problémům, které vznikají během prázdnin, o svátcích nebo o víkendech. V tomto období se zvyšuje hustota provozu, je vyšší znečištění ovzduší a na silnicích hrozí větší riziko vzniku nehody. Nejhorší situace bývá během výměn turistů, na začátku a na konci prázdnin, také v období, kdy začínají prázdniny v jiných zemích apod. Problémy mohou nastat i o víkendech a svátcích, kdy cestuje mnohem více lidí za odpočinkem nebo za rodinou. Zvýšená fluktuace znamená zácpy, nehody a vyšší znečištění ovzduší. Těžká nákladní vozidla by takový problém ještě přiživovala, proto jednotlivé země zavedly popsaná omezení.