Wereldo
Wereldo

Zpět
Rozhovor„Skladová a dopravní logistika jsou zpravidla dva oddělené světy. A je to velká škoda,“ říká Lukáš Gröger z Ravenues

„Skladová a dopravní logistika jsou zpravidla dva oddělené světy. A je to velká škoda,“ říká Lukáš Gröger z Ravenues

Lukáš Gröger a Bohumír Ondrák loni založili konzultantskou společnost Ravenues s. r. o. Firmám pomáhají řídit projekty od počátečních analýz až po trvalou udržitelnost. Díky jejich pomoci mohou klienti zvýšit kapacitu skladu, zkrátit dodací lhůty, snížit náklady nebo zajistit sběr dat pro řízení logistiky.

Kdy si vás firma může zavolat?

Zákazníci si nás volají na pomoc ke konkrétním projektům. Buď jim chybí potřebné kompetence, nebo kapacity. Při realizaci projektu svépomocí je postup pomalý a nedaří se jim projekt ukončovat v požadovaném čase a rozpočtu.

Celkově jsou dva scénáře — buď si nás firma zavolá ještě před zahájením projektu, nebo někdy v jeho průběhu a musíme tak „naskočit do rozjetého vlaku“.

S jakými překážkami se při práci setkáváte?

Překonávání překážek je náš denní chleba. Můžeme je rozdělit podle toho, kde překážka vzniká.

Někdy je problém hned od počátku. Mohou být špatně nastavené cíle nebo má zadavatel projektu příliš vysoká očekávání. Jednoduše mají velké oči. Nebo majitelé a management podcení komplexnost projektu a neodhadnou rozpočet nebo personální kapacity.

Časté problémy jsou také ze strany IT zázemí. Někdy není na změnu dostatečně připravené nebo není dostatek validních dat pro pokročilejší projekty. Připravenost IT je klíčová a není radno ji podcenit ve všech fázích projektu.

Personální překážky jsou kapitola sama o sobě. Interní projektový management nemusí být dostatečně kvalitní, v projektovém týmu nemusí být dostatečná interní komunikace nebo projektoví členové nesouzní s cíli projektu. Problém může nastat také ze strany nespolehlivých dodavatelů.

Zaměřujete se na digitalizaci procesů v oblasti skladové logistiky. Jakých konkrétních procesů se digitalizace týká?

Vlastně všech, které se dají zautomatizovat. Jsou to všechny procesy od pokynů pro skladníka a záznam o provedených manipulacích, přes balení a napojení procesu na IS, až po vratky a reklamace. V neposlední řadě je to propojování systémů řízení se systémy automatizace. Podoba řešení závisí mimo jiné na typu skladové logistiky (obchod nebo výroba), struktuře objednávek, charakteru zboží a materiálu nebo na potřebách zákazníků. Jiné principy budeme uplatňovat pro příjmové, jiné pro expediční a ještě jiné pro reverzní procesy.

Setkáváte se už s využitím robotiky např. ve skladech? Je podle vás v robotice budoucnost?

Píseň budoucnosti v tom samozřejmě vidím, ale nejde udělat skok z papíru a tužky k robotům a dronům. Naší službou se k tomu snažíme malými krůčky přibližovat. Vzhledem k nízkým mzdám v našem regionu je problematické vytvořit projekt na robotizaci s lákavou návratností. Navíc zatím není moc organizací, které by s tím měli zkušenosti a uměli s tím naplno pracovat.

A poslední otázka — dá se nějak digitalizace skladových procesů využít i mimo skladovou logistiku?

Určitě, jde například o propojení skladové a dopravní logistiky. V běžné praxi jsou to dva oddělené světy. Skladová i dopravní logistika se liší způsoby manipulací, cílem (má skladovat — má dopravovat), principy řízení nebo třeba povahou procesů. Informační systémy mají odlišnou aplikační logiku a často nejsou integrovány. A to je škoda. Pokud pro skladovou logistiku připravíme prediktivní způsob řízení na základě forecastingu požadavků na sklad, je užitečné tento princip promítnout i do řízení dopravní logistiky. Například při plánování vozového parku nebo plánování tras. Míra přidané hodnoty z provázání skladové a dopravní logistiky se multiplikuje podle komplexnosti supply chainu. V tomto bodě se naše služby setkávají právě s Wereldo.com.

Příkladem může být: Pokud je v dodavatelském řetězci víceúrovňová struktura skladů nebo je potřeba řešit zásobování v režimu JIT, potom dává smysl integrovat skladovou a dopravní logistiku, pak je totiž co optimalizovat.