Wereldo
Wereldo
Zpět
Článek

Využití umělé inteligence v logistice. Jaké jsou možnosti?

Využití umělé inteligence v logistice. Jaké jsou možnosti?

Logistika je na světě už dlouho, ale i když se mění, nejsou tyto změny příliš rychlé a efektivní. Což je i důvod, proč vzniklo Wereldo. Za pomoci moderních postupů a technologií se snaží klientům cestu zboží usnadnit a zjednodušit. A nebojí se ani umělé inteligence neboli AI. Jak moc je v tomto odvětví využitelná?

Jak funguje AI v logistice?

Umělá inteligence se ukazuje jako zásadní změna v tomto oboru. Umožňuje inovativní řešení výzev, kterým logistický průmysl často čelí. Používá algoritmy a strojové učení k automatizaci a optimalizaci různých logistických procesů. Dokáže přebrat odpovědnost za vyřizování rutinních úkolů a poskytuje nová řešení různých problémů. Pro logistiku je její využití naprosto samozřejmé. Už jen proto, jak rozsáhlé toto odvětví je. Analýzou dat může AI předvídat budoucí objemy výroby a přepravy, díky čemuž se lépe a efektivněji využívají dostupné zdroje. Na různé digitální systémy je možné delegovat nejrůznější úkoly. Tyto systémy se umí učit, proto je jejich práce lepší a lepší.

Umělá inteligence a přeprava?

Role tohoto systému může být skutečně veliká. Zefektivňuje operace napříč zpracováním objednávek, řízením zásob, dopravou apod. Je možné sledovat a monitorovat zásilky v reálném čase, urychlení analýzy dat a pomoc podnikům dělat chytrá rozhodnutí a zlepšovat provoz. Je to hlavně tím, že AI umí zpracovat a filtrovat velké množství dat najednou. Ta lze pak použít k vytváření prognóz. Dokáže efektivně plánovat umístění určitých položek v objednávce, řešení a výběr tras tak, aby byla přeprava maximálně efektivní.

Dále je možné AI použít v přepravě k optimalizaci výběru přepravce, zajišťování přepravních tras, označování balíků, zajišťování přepravy a odesílání produktů zákazníkovi, stejně jako ke sledování stavu zásilky a identifikaci možného zpoždění nebo různých problémů. Velkou výhodou je chytré plánování trasy. Umělá inteligence dokáže vybrat tu nejlepší s ohledem na různé faktory, jako je vzdálenost, dopravní podmínky a harmonogram dodávek. Se správným nastavením mohou přepravci optimalizovat doručovací trasy a snížit tak náklady na palivo, zkvalitnění dodací lhůty a zároveň je potřeba myslet i na bezpečnost řidičů.

Tip: Moderní firmy takovou technologii rády využíjí a Wereldo není výjímkou. Na základě Algortmů a umělé inteligence dokáže naplánovat trasy svých vozů tak, že je možné snížit náklady na přepravu až o 20 %.

Použití AI pro optimalizaci trasy

Algoritmy umělé inteligence zpracovávají data z různých zdrojů, jako je sledování GPS nebo různé dopravní situace na cestě. Tak zvládnou určit nejlepší možnou trasu. Zohledňují například i uzavírky silnic nebo nehody, povětrnostní podmínky, sníh, déšť a mráz.

Kde ještě lze umělou inteligenci využít?

  • Lepší a rychlejší kontakt se zákazníky prostřednictvím servisních chatů s implementovaným ChatGPT, který odpovídá na dotazy zákazníků
  • Lepší údržba vozidel, kdy systém vypočítá nutnost údržby, a dokonce i pravděpodobnost výskytu poruchy. Hlídá ujeté kilometry, rychlost jízdy nebo spotřebu paliva.
  • Analýza rizik, kterou AI vytváří na základě všech dat. Například docházející zásoby apod.
  • S potřebnými daty zvládne pomoc v oblasti řízení lidských zdrojů. Zaměstnanci mohou požádat o různé dokumenty, chtít výkaz o odpracované době apod.

Největší výhodou umělé inteligence je hlavně automatizace, rychlost a schopnost vyhodnotit zpracovat velké množství dat v krátkém časovém horizontu.

Nevýhody systému

Jako všechno i AI má své limity a s tím spojené nevýhody. Zejména teď, protože se neustále ještě vyvíjí. V první řadě musí dostat správná a dostatečná data. Otázkou do diskuze je samozřejmě i ochrana údajů a občasně špatně uvedené informace. V současné době panuje také obava, že by někteří lidé mohli přijít o práci a určitá místa rovnou zaniknout. Prozatím jsou tyto obavy zbytečné, protože bez zásahu člověka není schopna poskytovat bezchybné informace. Dalším negativním bodem jsou počáteční náklady spojené s implementací a údržbou. Je nutné vložit poměrně dost peněz do hardwaru, softwaru a dalšího. K tomu se musí připočítat průběžná údržba, aktualizace a školení, aby celý systém fungoval správně a poskytoval přesné výsledky.

Má umělá inteligence v logistice budoucnost?

I přes zmíněné nedostatky nebo náklady spojené s implementací má AI nepochybně obrovský potenciál usnadnit lidem práci a v maximální možné míře zautomatizovat mnohé procesy. V konečné fázi je hodně pravděpodobné, že dojde k výraznému snížení nákladů, což vykompenzuje i ty počáteční. V budoucnu by mohlo dojít k optimalizaci dodacích tras, předvídání potřeb údržby, snížení plýtvání, zvýšení bezpečnosti řidičů, vylepšení dodací lhůty, zkrácení doby plnění objednávek, lepší plánování dodavatelského řetězce a rychlejší a přesnější komunikace se zákazníky. Potenciál má veliký. Uvidíme, jak se vyvine v budoucnosti.

Nejste zatím velcí příznivci umělé inteligence a přesto chcete efektivně plánovat přepravu bez zbytečných starostí? Mrkněte na Wereldo aplikaci, která zvládne výrazně zjednodušit celý proces logistiky a především objednání přepravy.