Wereldo
Wereldo
Zpět
Článek

Zásilky ze zahraničí a clo. Co byste měli vědět?

Zásilky ze zahraničí a clo. Co byste měli vědět?
Celní řízení mají lidé tendenci podceňovat nebo na něj úplně zapomínat. Při nákupu zásilek ze zahraničí je ovšem důležité o něm nejen vědět, ale znát podmínky a pravidla, která se s ním pojí. Kolik vás bude stát clo? Kdy ho neplatíte? A jak celý proces probíhá? To jsou jen některé otázky, na které potřebujete znát odpověď.

Kdy platíte clo?

Celnímu řízení podléhají všechny zásilky jakékoliv hodnoty, které pochází ze zemí mimo Evropskou unii, pokud nedojde k celnímu řízení v jiném státě EU. V České republice musíte objednat zásilku minimálně za 150 EUR, aby se na ní vztahovala celní povinnost. Pokud takové hodnoty nedosáhne, týká se jí jen DPH 21 %. Sazby cla se pohybují od 1 do 12 % z hodnoty zboží plus eventuelně náklady za dopravu či pojištění. Hodnota je vyměřená z přiložené faktury k zásilce. Celkovou cenu lze vypočítat přes systém Taric CZ, ale je nutné zboží zařadit do správné kategorie.

Hodnota 150 EUR se týká pouze neobchodního zboží. U obchodního je vždy klasické celní řízení.

Pokud má dorazit zásilka ze zahraničí, musí dojít k jejímu propuštění do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží podává příjemce zboží, případně jím zvolený zástupce (často přepravní společnost). K tomu potřebujete celní prohlášení, které můžete podat v elektronické podobně. Na základě tohoto návrhu vydá celní orgán rozhodnutí. Nemá nic společného s dopravou zboží, skladování či něčím jiným.

Tip: V některých případech lze využít k podání celního prohlášení webovou aplikaci Celní správy ČR.

Průběh celního řízení

Celní prohlášení může podat kterákoliv osoba, když má veškeré potřebné informace a zároveň je schopna předložit nebo zajistit předložení zboží celním orgánům. Postup může být následující.

 1. Objednáte zboží mimo zemi EU. Po potvrzení si poznamenejte údaje, zejména podací číslo zásilky, údaje o dodavateli a hrubou hmotnost zásilky, také IOSS číslo, máte-li ho.
 2. Vyberte správné celní prohlášení. U zásilek do 150 EUR vám pomůže aplikace eCeP. Nad 150 EUR a podnikatelské zásilky musí projít standardních celním řízením.
 3. Přichází na řadu důvěryhodná identifikace, kterou získáte ověřením vaší totožnosti. Může jít o občanský průkaz, bankovní identitu, NIA ID, Moje ID, První certifikační autoritu, datovou schránku či mobilní klíč eGovernmentu.
 4. Vyberte si, do které skupiny patří zboží dle celního sazebníku. V každé skupině naleznete konkrétní kód pro dané zboží, který lze použít pro zařazení.
 5. Ne každé zboží lze dovézt, některé jen v omezeném množství a jiné se speciálním povolením. Zjistěte si, které je to vaše.
 6. Nakonec podejte celní prohlášení. To jde ještě předtím, než zásilka dorazí do ČR, pokud už znáte podací číslo. Vyčkejte, než se spáruje s evidencí přepravní služby, případně než dorazí až do ČR. Po spárování přichází na řadu platba DPH.
 7. Zaplaťte DPH a vyzvedněte si zásilku.

Celní řízení začíná přijetím celního prohlášení a k ukončení dochází tehdy, když zaplatíce clo a DPH. Dá se vyřídit za dva dny. Pak záleží na přepravci, kdy vás informuje, že má zboží k dispozici a dostanete ho. V konečné fázi může celá procedura trvat i několik týdnů.

Jak se podává celní prohlášení?

První možností je využití webové aplikace eCeP. Ta jde ale využít jen v případě, kdy zboží přepravuje Česká pošta. Další možností je zvolení vhodného zástupce, který tuto činnost udělá. K zastupování musíte danou firmu zmocnit. Pokud vám zásilku dopravuje expresní zasílatel, ani jiná možnost neexistuje. Ono je to zároveň často i mnohem jednodušší než se s celním postupem vypořádat sám. V praxi to funguje následovně:

 • Zásilka putuje mimo území České republiky, ale stále na úrovni EU: první dopravce v EU nebo zástupce e-shopu za vás podají automaticky celní prohlášení v té zemi, kudy zásilka do EU původně vstoupí. Vy již nic podávat nemusíte.
 • Dopravcem je Česká pošta a má potřebné informace: podává za vás automaticky v České republice celní prohlášení a nic si za to neúčtuje.
 • Zboží přichází ze skladu mimo EU a neplatíte DPH: zvolíte první nebo druhou, výše zmíněnou, možnost.
 • Cesta přes jiný členský stát: pokud jde zásilka do EU přes jiný členský stát než ČR, musí na ní dopravce dát speciální žlutou nálepku. Následně putuje zboží do ČR, kde musí dojít k celnímu řízení a je nutné podat celní prohlášení.

U zboží objednaného mimo EU, musíte při dovozu podat celní prohlášení. Rozhodujícím měřítkem je hodnota zásilky, která určuje způsob podání a také to zda je clo nutné hradit. Následující případy se týkají situace, kdy si příjemce chce podat celní prohlášení sám a není proti tomu žádná překážka.

Zásilky do 150 EUR

Ještě poměrně nedávno byly zásilky do 22 EUR osvobozeny od DPH. Směrnice EU (Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH) tuto možnost zrušila, a tak vznikla povinnost hradit DPH u všech zásilek dovážených ze zemí mimo EU. Naopak zůstává možnost neplatit clo u zásilek, jejichž hodnota nepřesáhla 150 EUR (u neobchodního zboží). Do limitu se nepočítají náklady na dopravu. Pokud jste fyzickou osobou, musíte podat u těchto zásilek elektronické celní prohlášení a podle toho vám bude vyměřena DPH. Až poté může být zboží doručené. Celou proceduru může vyřídit dopravce zásilky a její příjemce tím ušetří nervy.

Dary mezi fyzickými osobami

Do darů se řadí zásilky, které zasílá jedna soukromá osoba jiné soukromé osobě a nikdo za danou věc neplatí. Zároveň musí jít o příležitostné zaslání. Pokud hodnota daru nepřesáhne 45 EUR, odpadá i povinnost platit DPH. Na druhou stranu je zde povinnost určit obsah zásilky a odesílatele. Takové balíčky nemůže odesílat právnická osob či jiný podnikatelský subjekt. Dary v hodnotě nad 45 EUR a do 150 EUR potřebují celní prohlášení a vztahuje se na ně povinnost platby DPH. U ostatních je postup stejný jako ve třetím bodu níže.

Zásilky nad 150 EUR

Za zboží v hodnotě přesahující 150 EUR platí povinnost úhrady cla i DPH. K platbě potřebujete celní prohlášení s plným datovým souborem. Nestačí jen celní prohlášení se sníženým obsahem údajů. To se podává u zásilek do 150 EUR. Prohlášení lze podat elektronicky nebo prostřednictvím papírového formuláře. Berte v úvahu, že není úplně jednoduché jej vytvořit tak, aby splňovalo veškeré náležitosti a je s tím spojena i celá řada úkonů. Buď využijte elektronickou formu, nebo se obraťte na nějakou specializovanou společnost, která to udělá za vás. Pokud přesto chcete tvořit celní prohlášení na vlastní pěst, podívejte se na stránky celnicka.cz, kde je k dispozici základní průvodce.

Jak se placení cla vyhnout a legálně? Velké e-shopy jako Amazon či eBay mají své sklady také v Evropě. Když si z některého z nich objednáte své zboží, tato povinnost vám odpadne.

Zásilky podnikatelské

Zboží určené k dalšímu prodeji, sloužící k výkonu podnikatelské činnosti, případně takové, které nepatří pod žádnou ze zmíněných možností musí projít standardním celním řízením. Platí povinnost uhradit DPH i clo. V těchto případech je nejjednodušší možností, aby celý proces vyřídil dopravce zásilky. U podnikatelských zásilek neexistují žádné hodnotové limity pro osvobození od DPH nebo cla. Celní prohlášení musí právnické osoby a fyzické podnikající osoby podat vždy.

Musíte platit DPH?

V roce 2021 vešla v účinnost novela zákona o DPH, která určila, že u každé zahraniční zásilky, kterou si fyzická osoba objedná ze zemí mimo EU, musí kupující uhradit DPH. Buď je součástí ceny zboží už v e-shopu, nebo ji zaplatí později. Neplatí už žádný limit pro osvobození od DPH. Většina velkých e-shopů vybírá daň přímo při prodeji zboží a částku pak odvádí do EU. Jde o tzv. režim jednoho správního místa pro dovoz.

Jestliže DPH uhrazeno nebylo, lze jej zaplatit i v ČR celní správě. Zásilka ale musí být dopravována Českou poštou a zároveň podáno elektronickou celní prohlášení přes webovou aplikaci eCeP. Další možností je platba firmě, která vás při celním řízení zastoupí (např. dopravce) a za vás částku uhradí. Pak je tu ještě ta varianta, že sice objednáváte zboží na zahraničních e-shopu, ale to je umístěno ve skladech v EU a DPH je u nich už dávno zaplaceno. V tomto případě vám bude doručeno zboží přímo k vám domů nebo na uvedenou adresu a vy se o nic nemusíte starat.

S jakými poplatky tedy počítat?

 • DPH: platíte vždy jen s několika málo výjimkami.
 • Clo: jen u zásilek nad 150 EUR.
 • Náklady na celní řízení: při podání přes aplikaci a dovozu Českou poštou neplatíte žádné.
 • Doprava: platíte obvykle při nákupu zboží přímo v e-shopu.
 • Náklady na uskladnění: v některých situacích budete nuceni zaplatit náklady na uskladnění dopravci. Obvykle hlavně v případech, kdy tam zůstane delší dobu.

Vyřizovat celní řízení a DPH vás může často zbytečně zatěžovat, proto je často výhodnější obrátit se na přepravce, aby tuto povinnost převzal. On s tím má mnohem lepší zkušenosti a vy ušetříte čas a nervy.