Wereldo
Wereldo

Zpět
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa v nákladní přepravě se týká měření a hodnocení emisí skleníkových plynů spojených s přepravou zboží. Nákladní přeprava může přispívat k emisím oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusičitého (NOx), oxidu siřičitého (SOx) a dalších skleníkových plynů způsobených spalováním fosilních paliv nebo dalšími emisními zdroji.

Měření uhlíkové stopy v nákladní přepravě zahrnuje zhodnocení emisí přímo spojených s pohybem vozidel, jako je spotřeba paliva a emise výfukových plynů, stejně jako nepřímé emise způsobené výrobou paliva, výrobou vozidel, infrastrukturou a dalšími faktory.

Snížení uhlíkové stopy v nákladní přepravě je důležité z hlediska ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu. Existuje několik strategií a opatření, která mohou být implementována ke snížení emisí v nákladní přepravě:

  • Používání ekologičtějších vozidel
  • Efektivní plánování tras
  • Spolupráce a sdílení zdrojů
  • Intermodální přeprava
  • Šetrné jízdní styly a školení řidičů

Pošlete s námi zásilku

Jsme chytrý dopravce specializující se na přepravu paletových a balíkových zásilek. S naším unikátním plánováním tras dokážeme snížit náklady na logistiku a poskytnout našim zákazníkům až o 20% nižší ceny.

Online aplikace pro kusové zásilky

Využíváte svozovou službu kusových palet a balíků? Vyzkoušejte zdarma naši objednávkovou aplikace a posílejte paletové a balíkové zásilky za lepší ceny.